Εταιρεία

Στο εκτελωνιστικό γραφείο Γαλάνη λειτουργούμε
κάτω από τις πιο σύγχρονες συνθήκες
συνδυάζοντας διαρκή ενημέρωση και εξειδίκευση
στις τελωνειακές διαδικασίες, αξιοποιώντας
ταυτόχρονα την πολύχρονη εμπειρία μας
στον χώρο (από το 1978).
Έχοντας εστιάσει όλα αυτά τα χρόνια, στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας,
διαθέτουμε εξαιρετική σχέση κόστους-ποιότητας
και δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε τις
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας με άμεση
εξυπηρέτηση και εχεμύθεια.