Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε τις μεταφορές σας σε όλα τα
τελωνεία, τα λιμάνια (Αττικής κ.ά. π.χ. Πειραιά,
Ελευσίνας, Λαυρίου, Κερατσινίου) και τα
αεροδρόμια, από και προς οποιοδήποτε μέρος,
door to door ή με οποιονδήποτε άλλο όρο επιθυμείτε.
• Θαλάσσιες (Έμφορτα containers, groupage)
• Οδικές (Διεθνείς-Εσωτερικές)
• Αεροπορικές